Groepen

Onze Jenaplanschool heeft acht stamgroepen. Twee groepen 1/2, twee groepen 3/4, twee groepen 5/6  en twee groepen 7/8. In de twee jaar dat een kind in een stamgroep zit, ervaart het hoe het is om de jongste en de oudste te zijn. Door deze veranderende positie leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en verschillende bijdragen te leveren aan de groep. Ook ontwikkelen ze zo hun potentiële leiderschapskwaliteiten.

Binnen de groep zitten de kinderen in tafelgroepjes. Hierbij gaat het om groepjes van drie tot zes kinderen van verschillende leerjaren. Dit bevordert het samenwerken en samenleven in een groep. Voor nieuwe kinderen is een van de leden van het tafelgroepje zijn of haar mentor. De kinderen worden actief betrokken bij het samenstellen van de groepjes maar de leerkracht bepaalt uiteindelijk hoe lang de tafelgroep bij elkaar blijft en wanneer wisselingen wenselijk zijn.