Activiteiten

Elk jaar gaan de kinderen van de onder- en middenbouw op schoolreis. Voor de beide bouwen geldt dat zij op schoolreis gaan waar spelenderwijs geleerd, onderzocht en beleefd kan worden. Vaak worden de excursies gekoppeld aan de thema’s in de school. Museumbezoeken zijn in een stad als Amsterdam vaste prik op de agenda, maar ook Het Muiderslot, Artis, het Zuiderzeemuseum, de Spelerij/Uitvinderij en het Archeon worden regelmatig bezocht. In de onderbouw variëren de schoolreisjes van Sprookjeswonderland, de duinen bij Schoorl tot de bossen van Groenendaal. Verder proberen we tijdens projectweken op excursie te gaan waar dat mogelijk is. Elke drie jaar wordt in de bovenbouw een verkeersproject gehouden, waarbij de kinderen hun verkeersdiploma kunnen behalen.

Bladel werkweek

Bovenbouwleerlingen gaan ieder jaar met hun eigen stamgroep, van maandag t/m vrijdag, naar Bladel in Noord Brabant. Daar staat een prachtig verbouwde boerderij aan de rand van het bos. Het gaat hier om een werkweek die wij zien als essentieel onderdeel van ons onderwijs. De kinderen leren hier hoe de studievaardigheden in het echt toegepast kunnen worden. Volgens een drie-jarige cyclus leren de kinderen over landbouw, kaartlezen, GPS toepassen, bomen meten, geschiedenis, natuuronderwijs en groepsbinding. Wij hechten veel waarde aan dat laatste: de verbondenheid tussen de kinderen die deze week ontstaat is uniek en zeer waardevol voor het verloop van de rest van het schooljaar. Deze ervaring zien wij onlosmakelijk verbonden met de identiteit van onze school. Onze prachtige accommodatie > Geschiedenis van het landgoed > De legende van Zwarte Kaat >

Impressie Bladel

Bibliotheek

Middenbouw- en tussenbouwgroepen maken eenmaal per jaar gebruik van het aanbod om in de Openbare Bibliotheek wegwijs te raken. Ook boekpromotie is een vast onderdeel van dat bezoek. Voor bovenbouwkinderen is dat eens per drie jaar.

In de grote zaal hebben we een ruime schoolbibliotheek en documentatiecentrum. Kinderen leren in de middenbouw hoe zij hiervan gebruik kunnen maken. In de hogere stamgroepen wordt wekelijks de gelegenheid gegeven om een boek te zoeken. We besteden veel tijd aan lezen, begrijpend lezen en plezier in lezen. De kinderboekenweek vieren we met de kinderen.

In de tussen- en bovenbouw wordt er intensief gebruik gemaakt van het documentatiecentrum voor het schrijven van ‘onderwerpen’. Ook het gebruik van het internet wordt hierbij actief ingezet.

Naschoolse activiteiten

Leerkrachten van onze school verzorgen met ouders van de stuurgroep of stamgroepouders allerlei activiteiten buiten schooltijd. Denk aan sportevenementen, culturele uitstapjes e.d. Ook worden er excursies georganiseerd, die te maken hebben met de thema’s, waar aan gewerkt wordt binnen de school.