De kinderen van Atlantis hebben vrijdag 30 juni met de viering van het Keti Koti festival het Jeugdjournaal gehaald. In het eerste item is te zien hoe de leerlingen de afschaffing van de slavernij vieren.

Het Keti Koti-festival was een initiatief van de leerlingen van groep 8. Tijdens de extra lessen begrijpend lezen na school bespraken de kinderen een tekst over de slavernij. De leerlingen vonden het maar vreemd dat hier niet meer aandacht voor was. Tijdens het gesprek met juf Kathinka ontstond spontaan het idee om op Atlantis aandacht te besteden aan het jaarlijkse Keti Koti festival, dat landelijk op 1 juli wordt gehouden.

Het programma, de hapjes, de viering, de optocht door de wijk, de yell (Als wij zeggen Keti, zeggen jullie Koti! Verbreek de kettingen!) zijn allemaal door de leerlingen, met wat hulp van juf Kathinka, verzorgd. De benodigde materialen zijn dankzij een bijdrage van de Stuurgroep uit de ouderbijdrage betaald. Ook waren ouders zo lief om heerlijk hapjes te maken en te helpen met het uitdelen.

We zijn erg trots op onze leerlingen en dankbaar voor alle hulp van ouders!

U kunt hier het item bekijken: https://youtu.be/iwCzF7lrhrQ