De Windroos (groep 5/6)

Wij zijn een klas in de middenbouw.  In onze klas zijn nu 26 kinderen. We hebben kinderen uit groep 5 en 6 in onze klas. De groepen doen soms hetzelfde en soms allemaal iets anders. De kinderen van groep 5 gaan bijvoorbeeld rekensommen tot 1000 leren en de kinderen van groep 6 keersommen.  In de klas hebben de jongere kinderen een mentor. Je mentor is je maatje, kan je helpen met je werkjes en zorgt voor je! We doen in de klas leuke dingen, zoals werkjes en een spelletje. We houden het meest van rekenen, tekst schrijven, bloon en gym. We vinden het belangrijk dat het leuk is in de klas, daarom zorgen we goed voor elkaar en zijn we aardig voor elkaar.