Schooldocumenten

Schoolgids 2018/2019

De schoolgids is geschreven voor ouders en verzorgers van kinderen van Jenaplanschool Atlantis. In deze gids vindt u naast praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken, ook informatie over de achtergronden van het onderwijs op onze school. Als school leggen we hierin elk jaar opnieuw verantwoording af over de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die worden ondernomen en de resultaten die daarmee worden bereikt.

 

download de schoolgidS

Pestprotocol

In ons pestprotocol verklaren wij dat wij weten wat pesten is en wat wij moeten doen om pesten te voorkomen. We beloven er dat wij ons uiterste best zullen doen niet te pesten. En we proberen er voor te zorgen dat elke klas een pestvrije klas is, nu en in de toekomst.

Download het pestprotocol >

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) leggen wij elke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Download het schoolondersteuningsprofiel >

 

Jenaplanschool Atlantis Kalender 2018/2019

Klik hier om de kalender te downloaden.

aanmeldformulier-schooljaar-2017-2018

Kinderen in Amsterdam worden volgens één systeem aangemeld en geplaatst op ruim 200 Amsterdamse basisscholen. Ieder kind heeft voorrang op acht scholen in de buurt. Wanneer uw kind drie jaar is, ontvangt u informatie over de aanmelding en inschrijving. Is basisschool Atlantis uw eerste keuze? Dan kunt u het voorkeursformulier bij ons op school inleveren. Wij registreren de aanmelding dan in het centrale systeem.

Download het aanmeldformulier 2017-2018 >

Verlof aanvragen

Wilt u uw kind buiten de schoolvakanties om van school houden? Dan dient u hiervoor een aanvraag in te dienen. Er zijn twee formulieren beschikbaar. Een voor vakantieverlof en een voor bijzonder verlof wegens gewichtige omstandigheden. Download het formulier voor vakantieverlof > Download het formulier voor bijzonder verlof >

Hoofdluisbeleid

Jenaplanschool Atlantis hanteert een hoofdluisbeleid, ter voorkoming van de verspreiding van hoofdluis. Dit beleid wordt met de hulp van ouders uitgevoerd. Download het hoofdluisbeleid> Download de folder van de RIVM hoe hoofdluis te bestrijden >

Documenten

Op deze pagina kunt u alle relevante schooldocumenten downloaden. Van schoolgids tot verlofaanvraag, van veiligheidsplan tot pestprotocol. Mist u een document? Laat het ons weten, dan kunnen wij dit alsnog toevoegen.