De hele week voor kerst zingen we met hele school op het schoolplein rond een vuurtje kerstliedjes. We zingen Midden in de Winternacht, De herdertjes lagen bij nachte, Stil nu, Kling klokje kling, Jingle Bells en We wish you a merry christmas.

De kerstkaarten die in de groepen zijn gemaakt kwamen in de grote zaal te hangen. Het aantal groeide met de dag. Op de laatste dag hebben we de kerstkaarten uitgedeeld. Donderdag was ons kerstcircuit. Tijdens dit circuit vormen kinderen uit verschillende bouwen een groepje, die verschillende kerst(knutsel)activiteiten doen. De leerlingen uit de bovenbouwgroepen de verantwoordelijkheid over jongere kinderen. Het was een geweldig gezicht om te zien hoe onze ‘stoere en grote’ bovenbouwleerlingen zich over hen ontfermden, zodat ze een fijne ochtend hadden. En het past helemaal in onze Jenaplangedachte: de oudere kinderen helpen en de jongeren.

Vrijdag hebben ouders een echte kersttour georganiseerd. Onderweg kwamen de kinderen tot hun verrassing een Romeinse Heraut tegen die de kinderen sommeerde om zich in te laten schrijven in de stad waar hun familie vandaag kwam, daarna eiste de levensechte ezel die Maria naar Bethlehem droeg hun aandacht op en hoorden ze een engelenkoor zingen. Nadat de kinderen ook de herders hadden gesproken, troffen ze Jozef, Maria en het kindje Jezus in een stal. Hierna volgde een kleine pauze met warme chocolademelk en kerstkransjes. De speurtocht eindigde met de drie koningen, die hun geschenken toonden.

Onze bovenbouwers brachten daarna nog wat kerstliederen ten gehore in het Leo Polakhuis. De leerlingen van Zeven Zeeën schudden na hun lied de mensen de hand om hun een gelukkig nieuwjaar te wensen. Eén leerlinge was behoorlijk onder de indruk toen één van de bewoners zichtbaar ontroerd was door deze aandacht.

Daarna mochten de kinderen genieten van een heerlijke kerstlunch. Wat heeft u als ouders uw best gedaan! In alle groepen smulden de kinderen van broodjes, beleg, kippenpootjes, loempia’s, koude salades enzovoort. Volgens goed gebruik op Atlantis, was er veel te veel eten. De bovenbouwleerlingen hebben na hun lunch het eten wat over was naar Cordaan gebracht. De asielzoekers die daar zitten, waren enorm verrast dat zij ook mochten/ konden genieten van de lekkernijen.

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie en de gezellige sfeer, hartelijk bedanken. Voor volgend jaar alle goeds, en we kijken uit naar een jaar vol vrede en saamhorigheid!

Team Atlantis