De medezeggenschapsraad

Edward Kreuning

Lid oudergeleding
Edward zit sinds twee jaar in de MR. Hij vindt het belangrijk om betrokken te zijn bij school en zijn steentje te kunnen bijdragen aan veranderingen. Het onderwijs is hem niet vreemd. In het dagelijks leven is hij namelijk teamleider VMBO op een grote school in Zoetermeer. Atlantis ervaart hij als een dynamische school met een enthousiaste groep kinderen en groepsleerkrachten. En niet te vergeten zitten we in een prachtig gebouw. Edward heeft 1 kind bij ons op school in groep 6.

Ferdinand Ploegman

Lid oudergeleding, voorzitter
Ferdinand zit vanaf november 2015 in de MR. Zijn dochter Esther (7) zit in de Onderzeeër, zijn dochter Rebecca (6) in de Windroos. In het dagelijks leven werkt hij als gebiedsbeheerder voor woningcorporatie Ymere waar hij bewoners begeleidt bij vragen en klachten of tijdens renovatietrajecten. Ferdinand hecht er veel waarde aan dat de school een plek is waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. De school dient een plek te zijn waar ieder kind zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Hij vindt het belangrijk hier als ouder over mee te denken. Daarnaast zet hij zijn kennis graag in ten behoeve van het schoolplein en contacten met de gemeente.

Saskia Smit

Lid oudergeleding
Saskia Smit is getrouwd en heeft twee dochters van 7 en 9 jaar. Phaedra zit in de bovenbouw in het Rif en Loïs in de middenbouw in het Schateiland. Zij is sinds 2012 lid van de MR. In 2015 is zij herkozen. Saskia heeft 12 jaar gewerkt als vestigingsmanager op een kinderdagverblijf. Zij is daar onlangs mee gestopt en begint binnenkort met haar nieuwe baan. Om in de klassen van haar dochters te helpen en om in verschillende spanten te assisteren is zij  veel op school aanwezig. ‘School moet voor kinderen een veilig plek zijn waar ze kunnen opgroeien zonder zorgen. Ik vind het als ouder belangrijk om de meningen van ouders uit te dragen binnen de MR. Atlantis voelt als thuiskomen.’

Nieuws uit de MR

Contact

Heeft u vragen aan de MR? Of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Mail dan naar MR.atlantis@amosonderwijs.nl of spreek een van de leden aan op het schoolplein.