Ouders

Binnen onze school zijn kinderen, ouders en groepsleiders nauw met elkaar verbonden. Om een kind goed te kunnen begeleiden hebben ouders en school elkaar nodig. Beide zijn we immers met de opvoeding van uw kind bezig. Om elkaar goed te kunnen ondersteunen is contact van groot belang. Naast de spontane contacten bij het brengen en halen van kinderen, bestaan er georganiseerde contacten die vooral tot doel hebben u te betrekken bij het onderwijs.

Tijdens ouderbijeenkomsten besteden wij aandacht aan de wijze waarop wij invulling geven aan het onderwijs. We streven er naar om deze bijeenkomsten zo interactief mogelijk te houden en u d.m.v. workshops inzicht te geven in wat en hoe de kinderen bij ons op school (in hun eigen klas) leren. Deze bijeenkomsten vinden twee maal per jaar plaats. De eerste is na een aantal weken onderwijs en er is er één aan het einde van het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten blikken we vooruit op het schooljaar en kunt u zaken aandragen die u waardevol voor de school vindt. Middels onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de zaken die we uit de gesprekken hebben meegenomen.

Relevante informatie

Op dit gedeelte van de website vindt u belangrijke informatie voor u als ouder/verzorger terug. Van hoe u zich als ouder extra kunt inzetten voor onze school tot de schoolkalender.