Ouderspanten

Ouderwerkgroepen noemen we bij ons op school ‘spanten’, vernoemd naar de spanten van een schip. De hulp van ouders binnen de ‘spant-organisatie’ is voor onze school van groot belang. Dankzij hen kunnen we veel (extra) activiteiten voor de kinderen mogelijk maken. In elk spant zijn ook één of meerdere teamleden aanwezig. Deze, of een van hen, is de coördinator van het betreffende Spant. Elk Spant regelt een afgevaardigde naar de Stuurgroep (oudercommissie). Spanten zijn ‘open’ voor nieuwe ouders. Wilt u lid worden van een van de spanten? Neem dan contact op met de betreffende coördinator.

Kerst-, Paas en Feestspant

Deze spanten zorgen voor de organisatie van feesten als Sinterklaas, Kerst en het voorjaarsfeest.

Sport- en Spelspant

Het Sport- en Spelspant verzorgt sport- en spelactiviteiten voor alle kinderen rond Pasen en rond Koningsdag. Jaarlijks wordt de sport- en  speldag rond de school georganiseerd. Ook de avond4daagse wordt jaarlijks met ouders georganiseerd.

Leesbevorderingsspant

Het leesbevorderingsspant zorgt voor het op orde houden van de jeugdliteratuur en informatieve boeken, en het uitlenen daarvan aan kinderen. Ook organiseert het spant activiteiten rond de Kinderboekenweek en het Nationale voorleesontbijt, zoals het uitnodigen van een schrijver op school.

Cultuurspant

Ouders richten de school in met werkstukken van de leerlingen. Ouders en leerkrachten zoeken duurzame presenteermogelijkheden van de werkstukken. Ouders zijn actief betrokken bij het inrichten van de nieuwe school met onze eigen kunst. Waar mogelijk denken en dragen ouders mee/ bij aan het cultuuraanbod in de school.

Communicatiespant

Dit spant houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met communicatie voor en door ouders. De eerste taak van dit spant is het opstellen van een nieuwe communicatiebeleid, dat modern en uitvoerbaar is.

Tuinspant

De tuin rond de school wordt door kinderen waar mogelijk verzorgd. Het spant zorgt voor de grote onderhoudsbeurten en helpt kinderen bij planten en oogsten.

Dit schooljaar:

  • helpt het spant bij het Inrichten van een tuin rondom onze school met als doel ons natuuronderwijs vorm te kunnen geven
  • denkt het spant mee over hoe we de directe omgeving van de school kunnen betrekken bij ons natuuronderwijs
  • begeleidt het spant tijdens schooltijd kleine groepjes leerlingen bij het werk in de tuin