Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is of er sprake is van ander geoorloofd verzuim, wilt u dit dan tussen 8:00 en 8:30 uur aan ons doorgeven? Dit kan bij voorkeur via de mail:
absenties.atlantis@amosonderwijs.nl
telefonisch of wanneer u op school komt ook mondeling. Belangrijk is dat u dit als ouder of verzorger altijd zelf doet.

In alle groepen wordt de aanwezigheid en het op tijd komen digitaal bijgehouden. Leerkrachten gaan bij onduidelijkheid na wat er aan de hand is. Wanneer uw kind een kwartier na aanvang nog niet in de les verschenen is, wordt dit doorgegeven aan de administratie. Deze neemt dan direct contact met u op.

Telefoonnummer

Uw kind ziek melden? Bel dan tussen 8.00u en 8.30u naar 020 - 667 00 01

(On)geoorloofd verzuim

Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Van geoorloofd verzuim is onder meer sprake bij ziekte en bij plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Daarnaast kan het zijn dat u vanwege de specifieke aard van uw beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan. Hiervoor kunt u bijzonder verlof aanvragen. Download de verlof aanvraagformulieren op de pagina 'schooldocumenten' >